Oppdatering på ny ståtribune

Som de fleste har fått med seg skal vi få tribune på sydsiden av Melløs. Siden forrige sak har vår kjære tribune blitt revet, men ny info har kommet frem. Dette blir en slags oppfølger på denne saken: https://www.kraakevingen.no/ny-tribune-pa-mellos/

Kråkevingen har ikke fått noe info underveis i prosessen eller blitt tatt med på dialog. Det er derfor det er noen hull i den nevnte artikkel over. Denne uken med rivningen kom det frem svært relevant info for oss. Som nevnt i forrige artikkel var teksten basser på tegninger og info jeg klarte å lese/tolke av. Dessverre klarte jeg unngå å laste ned muligens det viktige vedlegget av de 24. Nemlig at vårt supporterfelt har blitt gjort om til 400 sitteplasser.

Vi registrerer og tribunen er krympet med 25 meter og skal allikevel ha en inngangstrapp ekstra enn dagens tribune i tillegg til sideinngangene. Grovt sagt kan en si den nye tribunen blir fra 16 meter til 16 meter i lengde.

Kråkevingen vil følge opp dette og noterer at Moss kommune tydeligvis ikke har sett hvor Kråkevingens felt har vært i 25 år.

Ellers må undertegnede beklage han ikke så sitteplassene tegnet inn her. Byråkratispråk er og forblir høyt på hatlista.