Årsmøtereferat for Kråkevingen 2023

Dato: 22. Februar 2023 kl. 19:00
Sted: MFK-Brakka

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.
  1. Godkjent, 16 fremmøtte medlemmer.
 2. Godkjenne innkalling.
  1. Godkjent
 3. Godkjenne saksliste.
  1. Godkjent
 4. Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen for møtet.
  1. Møteleder: Roy Kenneth Nilsbakken
  2. Referent: Monica Olsen
  3. Signatur: Karine Lillemo Hansen og Stian Olsen 5. Behandle styrets beretning for perioden fra forrige årsmøte.
  4. Samarbeid med Røde Kors er glemt fra årsberetningen. Korrigert fra forfatter Jan Erik Syverud.
  5.  
 5. Behandle regnskap.
  1. Varelager er antatt 100.000, men siden varetelling ble tatt i dag så tallet er ikke eksakt.
  2. Årsmøtet har ingen innsigelser, men en replikk på at styret bør undersøke hva max salg er før de må betale moms.
 6. Fastsette kontingenten.
  1. Styret innstiller at vi beholder dagens sum, slik at man har en lavterskelpris for å inkludere flest mulig.
  2. Motforslag: tilføre Honnør og studentmedlemskap.
  3. Ved håndsopprekning ble det 5 av 16 / 5 mot 11
 7. Behandle innkomne forslag.
  1. Innkommet forslag:

Fra Christian Thuesen:

Monica Olsen har i mange år gjort en vanvittig bra innsats for Kråkevingen på og utenfor tribunen. Jeg ønsker å foreslå henne til æresmedlemskap i Kråkevingen.  – Enstemmig vedtatt uten diskusjon.

Fra Christian Thuesen:

Ønsker å foreslå for styret å opprette en pris. Et motsvar til årets kæll ved navn Rhino Thue prisen. Oppkalt etter Espen Eckbo sin mindre sympatiske karakter er dette en pris skal gå til en motstanderspiller som har oppført seg usportslig og usympatisk under kampen mellom Moss FK og det respektive laget. En premie skal inneholde et kort, med forklaring på prisen og hvorfor du har fått den. Premie kan være en kaktus, et halvt kneippbrød, et gavekort på healing….altså ting som er kjipt å få i gave. Prisen skal gis med et smil, med en seriøs undertone

 • Innspill 1: vi har nok å gjøre i år så dette bør vi vente et år til. Kråkevingen fremstår som en jæskla god supporterklubb. Hva vil vi oppnå med dette?
 • Innspill 2: Gjøre klar kort, velge ut noen spillere og ikke alle kamper. Legge det ut på

Facebook for å «henge ut»

 • Innspill 3: Liker forslaget, men tenker at mer fokus på det rimeligere mediet

Facebook/Instagram

 • Innspill 4: Dette må gjøres skikkelig, ellers så er det å la være.

Avstemning: Forkaste forslag: 10 mot 6 – forslaget forkastet

 1. Vedtektsendringer
 2. Ingen forslag på vedtekstendringer.
  • På valg: 2 medlemmer i styret og 1 vararepresentant.
  • Valg av styre o Jan Erik Syverud og Roy Kenneth Nilsbakken er ikke på valg. o Daniel Rajah – velges for to år

o Christian Thuesen – Fra vara til styremedlem, velges for to år o Sabine Schjerven – Vara, velges for 1 år o Alexander Andersen går inn som kasserer

 • Magnus Rådal og Alexander Rådal trekker seg fra styret.

Enstemmig vedtatt.

 • Ny Valgkomité

Monica Olsen
Lasse Dahl
Emil Nilsbakken

Enstemmig vedtatt.

Signert versjon kan lese her.