Referat fra årsmøtet

Årsmøtet 2017 ble holdt på Melløs stadion fredag 3. februar . Her finner du referatet fra årsmøtet 2017


Årsmøte i KV
3. februar 2017 i VIPen på Melløs

1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer
10 fremmøtte: 7 medlemmer, 3 ikke-medlemer derav 2 fra Moss FK.

2. Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent

3. Godkjenne saksliste
Saksliste godkjent

4. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne.
Møteleder – Erik Rygge
Referent – Monica Olsen
To til å undertegne – Lasse Dahl og Alexander H. Rådal

5. Behandle styrets beretning
Jan Erik Syverud leser opp beretningen. Kommentar på at det ikke er nevnt hvem som har bidratt samt ikke leste opp punktet Generelt.
Årsberetning godkjent

6. Behandle regnskap
Erik Rygge gikk igjennom regnskapet.
Spørsmål om man trenger postboksen – ja, i forhold til Brønnøysund registrene. Dato på regnskapet skal være 21-01-2017, ikke 2016
Regnskap godkjent

7. Fastsette kontingent
a. Forslag om nesteårskontigent:
Medlem – 200,-
Junior – 100,-
Familie – 500,-
Enstemmig vedtatt

8. Behandle innkomne forslag:
”Med så mye tid og resurser Roy Kenneth Nilsbakken har lagt i både Moss Fotballklubb og Kråkevingen, så bør han vurderes som et æresmedlem av Kråkevingen”
Enstemmig vedtatt

9. Vedtektsendring
Ingen vedtektsendring

10. Valg av styre.
Valgkomiteens innstilling til nytt styre:
Alexander Hammersborg Rådal – 2 år
Monica Olsen – 2 år
Roy Kenneth Nilsbakken – Ikke på valg
Jan Erik Syverud – Ikke på valg

Vara:
Erik Rygge – 1 år

Valg av valgkomité:
Lars Erik Bergmann
Lasse Dahl
Jelka Palmer

Enstemmig vedtatt.