Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kråkevingen 2020

Dato: Fredag 13. mars 2020

Tid: Kl. 19.00

Sted: Klubbhuset til Moss Idrettslag

SAKSLISTE

  1. Fastsette kontingenten.
  2. Behandle innkomne forslag.
    1. Forslag sendes til kraakevingen@gmail.com – frist for innsendelse er onsdag 11. mars.
  3. Valg av styre
  • På valg: 2 medlemmer i styret og 3 vararepresentanter.
  • 2 fra styret ikke på valg
  • 2 styremedlemmer velges for to år, og ett medlem velges for ett år.
  • Valgkomité