Årsmøte 21. februar 2020

Sted: Moss Idrettslags klubbhus kl. 19:00

 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer
  1. OK
 2. Godkjenning av innkallingen
  1. En har ikke mottatt innkalling, ellers ok
 3. Godkjenning av saksliste
  1. OK
 4. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
  1. Møteleder – Jan Erik Syverud
  2. Referent – Monica Olsen
  3. Undertegne protokollen – Lars-Erik Bergmann og Magnus Rådal
 5. Behandle styrets beretning
  1. OK
 6. behandle Regnskap
  1. OK
 7. Fastsettelse av kontingent
  1. Ønsker å behandle dette på et ekstraordinært årsmøte
 8. Behandle innkomne forslag
  1. Ingen mottatt
 9. Vedtektsendringer
  1. Ingen endringer
 10. Valg av styre
  1. Grunnet personlige årsaker så er det ikke blitt innstilt et nytt styre. Enstemmig vedtak på årsmøte at det skal kalles inn til et ekstraordinært årsmøte den 13. mars for å fullføre valg.