Innkomne forslag – Årsmøtet i Kråkevingen 2022

Nytt år betyr også årsmøtet. I forbindelse med det kommende årsmøtet ønsker vi at innkomne forslag sendes til kraakevingen@gmail.com eller bruk skjema nedenfor. Fristen for innsendelse er tirsdag 31. januar 2023. Merk mailen med forslag til årsmøtet 2022.

Innkalling til årsmøtet kommer senere i våre kanaler. 

Styret.