Gatelagskællane har meldt seg inn i Kråkevingen

Det er utrolig stas og ikke minst hyggelig at Moss FKs gatelag har meldt seg inn i Vingen!

På gatelagets Facebookside skriver de følgende:
Gatelagskællane bestemt at de vil gjengjelde den gode støtten de har fått av Kråkevingen og meldt seg inn i supporterklubben med 14 nye medlemmer.

Vi på Gatelaget mener at Kråkevingen har brukt pandemien til noe veldig positivt. De har friska opp nettsiden sin, laget mange fine innlegg, vist stort engasjement og ikke minst laget en underholdende podkast.

Les innlegget i sin helhet under

Golf i SOn

Sammen med Soon Golfklubb og organisasjonen Et slag av gangen er Moss Fotballklubbs gatelag med på golfkurs på fredager.

Prosjekt- og styreleder i ESAG er Marianne Smith Magelie som også er moren til tidligere DFI- og MFK-spiller Jørgen Smith Magelie.
Marianne var i sin tid med å hjelpe Moss Fotballklubb i å etablere vårt eget gatelag.

Et slag av gangen
Foreningen Et slag av gangen er ideell og livssynsnøytral forening. Foreningen har som formål å søke midler og yte støtte til landets golfklubber som i tillegg til sin vanlige aktivitet, driver eller ønsker å drive aktivitetstilbud for sin målgruppe. Mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere/rusmisbrukere, domfelte og løslatte, unge «utenfor» og minoriteter. Dette ønsker vi å oppnå med våre prosjekter, «Et slag av gangen» og «Veien tilbake», sammen med våre samarbeidspartnere, relevante kommunale enheter og golfklubbene.

Formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker. Målsetning med tilbudet er å skape et aktivitetstilbud for målgruppen som gir fysisk aktivitet samt skape arena for sosial utvikling, mangfold og integrering hvor matservering og arbeidstrening også vil være viktige elementer i tilbudet, gjennom samarbeidspartnere. Styret vil vurdere om annen samfunnsnyttig aktivitet også skal innlemmes i foreningens formål.
Foreningen Et slag av gangen har inngått et samarbeid med Norges Golfforbund som vil være med å sikre aktivitet i våre samarbeidende klubber.

For mer info om dette tilbudet: https://www.etslagavgangen.no/