OM OSS

Kråkevingen ble stiftet 1. November tilbake i 1995.
På den meste har vi talt over 500 medlemmer på èn sesong. Styret jobber nå hardt og målrettet for å bli større og øke engasjementet hos mossinger, både på kamp og ellers.

Man skal være stolt av å være MFK-supporter uansett hvordan det går på banen.

Kråkevingen tar mer enn gjerne i mot innspill. Du kan kontakte styret ved å klikke her eller bruke vårt godt benyttede diskusjonsforum Kråkeboka. Kråkevingen kan også følges i de sosiale mediene Twitter og Facebook.

Les også:
Vedtekter for Kråkevingen

Medlemskap i Kråkevingen
Medlemskap i Kråkevingen koster kr 200 for voksne
og kr 100 for juniormedlem (barn under 16 år).
Familiemedlemskap (2 voksne og ubegrenset antall barn)
koster kr 500.
Ved innbetaling av familiemedlemskap må navn på
de innbetalte med fullt navn og adresse, fødselsdato
og hvem som er senior og junior sendes til:
styret @ kraakevingen.no

Som medlem av Kråkevingen får du følgende fordeler:
– 10 % rabatt hos Moss Taxi
(Gjelder kun ved opplysning om rabatt ved bestilling av bil,
samt henvise til rabatt og vise medlemskort føre turen starter.)
– 10 % rabatt på mat hos Moments Spiseri

Denne rabatten er personlig, og medlemmer må vise medlemskort og gyldig legitimasjon som samsvarer med navnet på medlemskortet. Rabatten er gyldig kun for de som er medlemmer, og kjøpes det mat for to der en ikke kan vise til medlemskap i Kråkevingen vil kun det ene måltidet rabatteres.

– Rabatter på Kråkevingens eget supporterutstyr.
– Medlemmer blir prioritert på borteturer.
– Rabatt på borteturer.
– Ingen kø ved inngangen på Melløs.
– Kr 50,- inngang ved ståtribunen på Melløs ved fremvisning av medlemskortet ut 2021.

Innmelding i Kråkevingen:
Betal en giro pålydende kr. 200 til:
Kråkevingen
Postboks 457
1503 Moss
Kontonr.: 1080 18 81381

Husk å merk giroen med “MEDLEMSKAP KRÅKEVINGEN”, og fyll ut fullt navn og adresse på giroen.

En stor takk til våre sponsorer: