Martin Thømt Jensen vender hjem!

Martin Thømt Jensen skrev i dag under en 2-årsavtale med MFK. I tillegg til å spille skal han også jobbe med marked. Denne avtalen er selvsagt svært gledelig for MFK, som får hjem en av sine egne. Overgangen er blitt mulig etter betydelig hjelp fra FFK, og Thømt Jensen selv. For noen uker siden ble MFK kontaktet av FFK angående en mulig overgang for Martin Thømt Jensen. Dette var noe også Thømt Jensen ønsket sterkt, og dermed var det enkelt for MFK og spilleren å komme til enighet.

Kilde: mossfk.no

Vi ønsker Thømt velkommen hjem!

#26