Årsmøtereferat

Årsmøte 21. februar 2020 Sted: Moss Idrettslags klubbhus kl. 19:00 Godkjenning av fremmøtte medlemmer OK Godkjenning av innkallingen En har ikke mottatt innkalling, ellers ok Godkjenning av saksliste OK Valg av møteleder, referent og to til å…